خدمات:

- ترجمه کلیه ی متون عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی 

- ترجمه کلیه ی اسناد و مدارک رسمی

 

آقای دکتر غلامعباس زواری

مترجم رسمی دادگستری و عضو کانون مترجمان رسمی ایران

تلفن همراه: 09133104906