فعالیت ها:

- پیاده سازی و نصب انواع نرم افزارهای تخصصی و کاربردی

- پیاده سازی انواع پورتال ها و وب سایت های خبری، دانشگاهی، صنعتی، سازمانی و ... با زبان های مختلف برنامه سازی

- بازیابی و پشتیبان گیری اطلاعات 

- ارتقای امنیت نرم افزاری

- آموزش کاربردی انواع سیستم عامل ها