خدمات:

پیاده سازی انواع شبکه های کامپیوتری (MAN, LAN, WAN, VAN, ...)

نصب سیستم عامل شبکه به همراه پیکربندی نرم افزارهای جانبی

اسمبلی و تهیه سخت افزار لازم مطابق نیاز کارفرما

پیاده سازی امنیت شبکه های کامپیوتری مطابق سری استاندارد ISO 27000

آموزش شبکه های کامپیوتری

به اشتراک گذاری فایل های آموزشی به طور رایگان برای دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر - شبکه

- پیاده سازی مرکز داده ها (Data Center)

  

مدیریت: مهندس آرش احمدی اصفهانی

www.iran-network.com

09134037004

 

دانلودها

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

امنیت شبکه پیشرفته

شبکه های پیچیده پویا