فعالیت ها:

- مونتاژ و اسمبلی قطعات و لوازم جانبی سخت افزاری

- تعمیرات و عیب یابی انواع کامپیوترها و تلفن های همراه (موبایل ها)

- ایجاد و استقرار امنیت سخت افزاری

- آموزش کاربردی سخت افزار (مونتاژ و اسمبلی، تعمیرات و نگهداری)