آدرس برای ارسال مرسولات پستی: اصفهان، بلوار دانشگاه، کوچه شماره 5، پلاک 54

 

مدیریت پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی: مهندس محمد حسین فردادوند 09133100529

مشاور: مهندس نوید مقتدری زاده 09137154730

پژوهشگر: مهندس آرش احمدی اصفهانی 09134037004

 

وب سایت: www.OrganizationalIntelligence.ir