تجزیه و تحلیل نوین سیستم ها (ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور) رشته مدیریت کسب و کار

قیمت: 30000 تومان

تجارت الکترونیکی (ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی) رشته مدیریت کسب و کار و رشته مهندسی فناوری اطلاعات

قیمت: 32000 تومان

ماهیت سیستم های خبره (ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور) رشته مدیریت کسب و کار 

قیمت: 35000 تومان

مدیریت دانش

قیمت: 65000 تومان

نوپای ناب مدرن (برای مدیران، کارآفرینان و ... در حوزه استارتاپ)

قیمت: 45000 تومان

کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی شهری (ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

قیمت: 35000 تومان

تجزیه و تحلیل و هوش تجاری (ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی) رشته مدیریت کسب و کار و رشته مهندسی فناوری اطلاعات

قیمت: 45000 تومان

تحقیقات بازاریابی

قیمت: 55000 تومان

مبانی مدیریت استراتژیک 

قیمت: 35000 تومان

ظهور انقلاب صنعتی چهارم 

قیمت: 45000 تومان

نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد سازمانی 

قیمت: 30000 تومان

تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با نقش متغیر میانجی مشارکت مصرف کنندگان 

قیمت: 40000 تومان

لطفا پس از واریز مبلغ کتاب دلخواه به شماره کارت 6219861034817535 به نام آقای آرش احمدی اصفهانی، عنوان کتاب، مشخصات و آدرس + کدپستی خود را در واتس اپ اعلام فرمایید.     نمایشگاه

شماره واتس اپ: 09134037004