• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

پیام مدیران پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی:

امروزه سازمان ها بسیار پیچیده اند و باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند. گسترش روز افزون علوم، فنون و پیچیده تر شدن شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، فناوری و زیست محیطی، مطرح شدن ایده های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییرات و چالش های زیاد دنیا ایجاب می کند که سازمان ها خود را به فنون و استراتژی های لازم مجهز کنند و بتوانند با تحولات سریع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک های محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده به شکل پویا و زنده در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهند.

مأموریت:

طراحی و ساخت سازمان های هوشمند و کنشگری که در آن ها اهداف، استراتژی ها، نقش ها و کالاها و خدمات هر روز با به کارگیری توانمندساز فناوری های اطلاعاتی بهتر می شود.

چشم انداز:

Ø      پیشتاز در صنعت مشاوره مدیریت و صنعت فناوری اطلاعات با تولید خدمات متمایز.

Ø      سازمانی دانش محور در تولیدی اقتصادی و کیفی با عملکردی منطبق با کلاس جهانی.

ارزش های سازمانی:

Ø      شفافیت

Ø      دانش محوری

Ø      رفتار حرفه ای

Ø      یگانگی و کار تیمی

Ø      تعالی جویی

اهداف:

1- ارایه ی خدمات مشاوره و پژوهش در زمینه های فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی و صنعتی برای ارتقای سودآوری، بهبود بهره وری و رفع آسیب های سازمان ها

2- حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان و ذی نفعان و پایبندی به حفظ محیط زیست به عنوان مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی

3- ارایه ی خدمات فناوری اطلاعات به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شبکه های کامپیوتری از نظر سخت افزاری و نرم افزاری

۴- بهبود فرآیندها و عملیات سازمانی برای توانمند کردن و هوشمندی سازمان های مختلف با استفاده از راهکارهای هوشمند و ابزارهای IT

خدمات:

- مشاوره برنامه ریزی کسب و کار (طراحی و تدوین بیزینس پلان)

- مشاوره برنامه ریزی بازاریابی (تدوین برنامه بازاریابی)

- مشاوره بورس اوراق بهادار

- مشاوره مدیریت پروژه

- پژوهش هوش سازمانی شامل: هوش استراتژیک، هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری) و هوش رقابتی

- طراحی، پیاده سازی، ارزیابی، تعمیرات و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و امنیت

- طراحی، پیاده سازی، ارزیابی، تعمیرات و پشتیبانی مرکز داده ها و امنیت