• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

پیام مدیریت پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی:

امروزه سازمان ها بسیار پیچیده اند و باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند. گسترش روز افزون علوم، فنون و پیچیده تر شدن شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، فناوری و زیست محیطی، مطرح شدن ایده های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییرات و چالش های زیاد دنیا ایجاب می کند که سازمان ها خود را به فنون و استراتژی های لازم مجهز کنند و بتوانند با تحولات سریع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک های محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده به شکل پویا و زنده در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهند.

مأموریت:

طراحی و ساخت سازمان های هوشمند و کنشگری که در آن ها اهداف، استراتژی ها، نقش ها و کالاها و خدمات هر روز با به کارگیری توانمندساز فناوری های اطلاعاتی بهتر می شود.

چشم انداز:

Ø      پیشتاز در صنعت مشاوره مدیریت و صنعت فناوری اطلاعات با تولید خدمات متمایز.

Ø      سازمانی دانش محور در تولیدی اقتصادی و کیفی با عملکردی منطبق با کلاس جهانی.

ارزش های سازمانی:

Ø      شفافیت

Ø      دانش محوری

Ø      رفتار حرفه ای

Ø      یگانگی و کار تیمی

Ø      تعالی جویی

اهداف:

1- ارایه ی خدمات مشاوره و پژوهش در زمینه های فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی و صنعتی برای ارتقای سودآوری، بهبود بهره وری و رفع آسیب های سازمان ها

2- حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان و ذی نفعان و پایبندی به حفظ محیط زیست به عنوان مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی

3- ارایه ی خدمات فناوری اطلاعات به اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شبکه های کامپیوتری از نظر سخت افزاری و نرم افزاری

۴- بهبود فرآیندها و عملیات سازمانی برای توانمند کردن و هوشمندی سازمان های مختلف با استفاده از راهکارهای هوشمند و ابزارهای IT

خدمات: 

- انجام تحقیقات مختلف در زمینه های مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی - کارآفرینی - سیستم های اطلاعاتی - مدیریت پروژه - مدیریت مالی

- مشاوره مدیریت استراتژیک (Strategic Management)

کنکاش محیطی، برنامه ریزی، راهنمایی برای پیاده سازی (اجرا) و کنترل استراتژی های سازمانی، تجاری و وظیفه ای

- مشاوره مدیریت بازار و بازاریابی (Marketing Management)

تدوین برنامه بازاریابی، ارایه راهکارهای برندسازی و تبلیغات و ارایه استراتژی های بازاریابی

- مشاوره مدیریت پروژه (Project Management) بر اساس استاندارد PMBOK

·         ارایه استراتژی ها و راهکارهایی برای رفع موانع و گلوگاه های پروژه ها و طرح ها

·         ممیزی و حسابرسی پروژه ها با استفاده از نرم افزارهای PERT Master و  Primavera

- مشاوره مدیریت مالی (Financial Management)

ارایه راهکارها و استراتژی های مدیریت مالی برای کاهش هزینه ها و افزایش سود بنگاه های اقتصادی و تجاری

مشاوره کارآفرینی (Entrepreneurship)

تدوین برنامه کسب و کار (بیزینس پلان)

- فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information Technology and Communications)

·         طراحی، پیاده سازی، نگهداری و تعمیرات شبکه های کامپیوتری و مرکز داده ها و تأمین امنیت شبکه

·         پیاده سازی انواع سیستم عامل ها، نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی به همراه اجرای مهندسی فرآیندهای تجاری و نرم افزارهای کاربردی و تخصصی

·         تعمیرات و مونتاژ سخت افزار

·         داده کاوی

·         تحلیل آماری